Bestemmingsplan Schieoevers Noord gepubliceerd

De gemeenteraad van Delft heeft op 18 oktober 2022 bestemmingsplan ‘Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven)’ vastgesteld. Het bestemmingsplan is vanaf nu online in te zien.

Bestemmingsplan Schieoevers Noord

De komende jaren verandert bedrijventerrein Schieoevers Noord in een gemengd gebied voor werken, wonen, (maatschappelijke) voorzieningen en recreatie. Het nieuwe bestemmingsplan gaat over de eerste twee deelplannen: Kabeldistrict en Nieuwe Haven. Daarnaast vervangt het bestemmingsplan de bestaande geluidzone voor nieuwe geluidregels.

Stedenbouwkundig plan

Deze regels gelden voor bestaande en nieuwe bedrijven, woningen en andere functies. Met dit bestemmingsplan heeft de gemeente ook het ruimtelijk kwaliteitskader (RKK) aangevuld en aangepast op een aantal punten. Deze punten volgen uit de uitwerking van het stedenbouwkundig plan Kabeldistrict.

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

Inzien

De documenten kunt u inzien op de website ruimtelijkeplannen.nl. U kunt ook een afspraak maken op het stadskantoor aan het Stationsplein 1. De beleidsregels Geluid kunt u alleen inzien bij het stadskantoor. Kijk voor meer informatie op deze website bij het bestemmingsplan Schieoevers Noord en Kabeldistrict.

In beroep gaan

Bent u belanghebbende bij het bestemmingsplan, het MER Schieoevers Noord en/of het besluit hogere waarden? Dan kunt u tot en met 2 januari 2023 beroep instellen tegen het besluit van de gemeente om het bestemmingsplan vast te stellen. In beroep gaan tegen de beleidsregels Geluid is niet mogelijk.

Uw mening
Uw mening