Beter lezen, schrijven of rekenen

Het college van B&W heeft de nota ‘Taal werkt! 2.0’ vastgesteld. Met dit plan wil de gemeente meer Delftenaren helpen bij lezen, schrijven of rekenen. Mensen die dat goed kunnen, zijn zelfstandiger en beter in staat mee te doen in de maatschappij.

Meedoen is niet vanzelfsprekend

In Delft hebben ongeveer 4.000 volwassen Delftenaren moeite met lezen, schrijven of rekenen. Werken op een computer is vaak ingewikkeld. Ze vinden het lastig om de kinderen te helpen met het huiswerk. Ze vinden het moeilijk een sollicitatiebrief te schrijven, iets op te zoeken op internet of een bijsluiter van een medicijn te lezen.

Taalmaatjes en taalcursussen

Delftenaren met een vraag over taal kunnen nu al naar DOK Taalhuis. Ook kan het Taalhuis inwoners aan een taalmaatje helpen om extra te oefenen. Er zijn cursussen via ROC Mondriaan en via Taal Op Eigen Kracht. Maar we zijn er nog niet. Daarom heeft de gemeente een nieuw plan gemaakt.

Samen met partners

De gemeente heeft het plan met Delftse organisaties gemaakt. Samen voeren zij het plan ook uit. Met de campagne ‘Doe Weer Mee!’ probeert de gemeente meer Delftenaren te bereiken, bijvoorbeeld ook jongeren. En DOK Taalhuis geeft niet alleen informatie, training, begeleiding en ondersteuning voor taal. Het geeft ook hulp bij rekenen en digitale vaardigheden.

Nieuwe Wet inburgering

De nota hangt samen met de nieuwe Wet inburgering. Deze gaat in op 1 januari 2022. Vanaf dan ligt de regie op de inburgering niet langer bij degene die moet inburgeren. Die ligt dan bij de gemeente. De nieuwe wet eist wel dat mensen beter Nederlands praten en schrijven dan de oude wet voorschreef. Het college heeft daarom de nota ‘Inburgeren werkt! Beleidsplan Wet inburgering 2022-2026’ geschreven. Hierin staat hoe de gemeente Delft de nieuwe wet gaat uitvoeren.

Gemeenteraad

Het college heeft de taalnota en het beleidsplan Wet inburgering afgelopen week naar de raad gestuurd. De plannen komen eerst in de commissie Sociaal Domein. Op 18 november komen de nota en het plan in de gemeenteraad.