College akkoord met nota armoede

Het college van B&W van Delft is akkoord gegaan met de Nota Armoede. De gemeente beschrijft hierin haar armoede-aanpak met daarin een visie, wensen en maatregelen. Bij de nota is een zogenoemde armoedemonitor ontwikkeld. Daarmee kan de omvang van armoede in Delft worden bijgehouden. Ook kan de gemeente dan zien hoeveel inwoners gebruikmaken van de (armoede) maatregelen.

Drie wensen

Met deze nota zet de gemeente haar armoedebeleid voort. Daarnaast heeft ze drie belangrijke wensen. De gemeente wil perspectief bieden aan kinderen die opgroeien in armoede, bestaanszekerheid voor kinderen en volwassenen en ze wil dat inwoners (jong en oud) goed kunnen omgaan met geld.

Goede hulp

“We weten dat de gemeente niet alle financiële zorgen en problemen van Delftenaren kan voorkomen of oplossen. Maar we willen inwoners die weinig geld hebben wél helpen”, laat wethouder Joëlle Gooijer weten. “Daarom zorgen we in Delft voor goede hulp."

Talenten ontwikkelen

Ze vervolgt: "We willen dat mensen zich gezien weten en weer perspectief ervaren. We willen ook dat kinderen volwaardig mee kunnen doen. Dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen, wat het inkomen van hun ouders ook is. Zo doorbreken we dat armoede overgaat van generatie op generatie.”

Bijeenkomsten

De nota is mede tot stand gekomen na gesprekken met verschillende lokale partijen en samenwerkingspartners. Tijdens verschillende bijeenkomsten heeft de gemeente ook gesproken met inwoners. Verder zijn er gesprekken geweest met ambtenaren die veel werken met inwoners en organisaties.

In gesprek

Joëlle Gooijer: “Ik hoop dat deze nota het nodige inzicht biedt. En dat we van daaruit met elkaar het goede gesprek kunnen voeren. Doen we de goede dingen en wat is er nog nodig? Dat gesprek voer ik graag met inwoners en partners in de stad en met de gemeenteraad.”

De nota gaat nu naar de Adviesraad Sociaal Domein voor advies en naar de gemeenteraad.