Comité van Aanbeveling voor verbouwing Prinsenhof

Een comité van aanbeveling gaat de wervingscampagne voor de verbouwing en vernieuwing van Museum Prinsenhof Delft ondersteunen. De gemeente en het museum vinden dat dit comité het uiteindelijke doel een stuk dichterbij brengt. Dat is: een aantrekkelijk en eigentijds museum voor iedereen, met versterking van het monumentale karakter.

Zo’n 70 jaar na de laatste grote restauratie gaat Museum Prinsenhof Delft weer verbouwen en vernieuwen. “Het Prinsenhof is een van de belangrijkste monumenten voor Delft”, zegt burgemeester Marja van Bijsterveldt. “Dit gebouw vertelt het verhaal van Delft en ons nationale verhaal. De leden van het comité willen zich verbinden aan dit bijzondere project. Daar zijn wij ontzettend trots op en dankbaar voor. Met hun steun kunnen we het Prinsenhof in een nieuw licht zetten bij geïnteresseerden. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

Directe binding

Het comité moet de zichtbaarheid en het draagvlak van de verbouwing vergroten. De leden hebben een achtergrond in de politiek, de cultuur of de zakelijke wereld. En een grote staat van dienst en vaak een directe binding met Delft.

Leden Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit: Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft (en voorzitter van het Comité van Aanbeveling), Tijo Collot d’ Escury, partner bij RolandBerger, Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum, Tim van der Hagen, rector magnificus TU Delft, Carina Hilders, directievoorzitter Reinier de Graaf ziekenhuis, Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar (UU) en historisch letterkundige, Erik Oostwegel, CEO Royal HaskoningDHV, Alexander Pechtold, directeur CBR, Sheila Sitalsing, schrijver en journalist, en Glenn Weisz, directeur-bestuurder CANIDREAM.

Werven fondsen en subsidies

De verbouwing en vernieuwing kosten zo’n € 38 miljoen. De gemeente Delft stelt € 18 miljoen beschikbaar. om het monument in goede staat te brengen en voor het nageslacht te bewaren. De familie Vlek schenkt € 10 miljoen om de museale functie van het Prinsenhof te garanderen. De overige financiering moet uit aanvullende fondsen en subsidies komen.

Naar een definitief ontwerp

Eind november vond de presentatie plaats van het voorlopig ontwerp. Het museum wordt beter toegankelijk, duurzaam en krijgt een nieuwe entree. Luiken gaan open. Er komt meer daglicht binnen, zodat bezoekers beter zicht krijgen op het monument en de stad.
Inmiddels is het ontwerpteam aan de slag met het definitief ontwerp. Naar verwachting is dit in het najaar van 2023 klaar.