Commissie besprak Prinsenhof

In de vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is op dinsdag 29 november door nagenoeg alle fracties positief gereageerd op het voorlopig ontwerp voor de renovatie en restauratie van het Prinsenhof.

Voorlopig ontwerp

Het museum wordt toegankelijker voor iedereen, ook voor mensen met een handicap. De museale waarde wordt vergroot en daarnaast wordt de duurzaamheid van het monumentale gebouw verbeterd. Het voorlopig ontwerp gaat uit van een investering van 38 miljoen euro.

Schenking

De raad heeft al ingestemd met een bedrag van 28 miljoen euro. Dat bedrag bestaat uit de schenking van tien miljoen euro van de familie Vlek en de maximale financiering door de gemeente van achttien miljoen euro. De nog ontbrekende tien miljoen euro moet via het rijk, provincie, fondsen, bedrijven en derden bijeengebracht worden.

Eind 2023

Naar verwachting wordt de gemeenteraad eind volgend jaar gevraagd om inhoudelijk en financieel een besluit te nemen over de renovatie en restauratie van het Prinsenhof. De verbouwing kan dan begin 2025 van start gaan.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering op de website van de gemeenteraad.