Commissie besprak studentenoverlast

De raads- en commissieleden hadden het druk deze week. Onderwerpen waren onder meer: overlast van studenten en horeca in de Wippolder en de aanleg van de Rode Loper in de binnenstad.

Overlast in de Wippolder

De commissie Sociaal Domein en Wonen kwam op donderdag 10 juni vanaf 19.30 uur bij elkaar, om onder meer de overlast van studenten en horeca in Wippolder te bespreken. Iedereen was het er over eens; er moet een eind worden gemaakt aan ernstige studentenoverlast. De hoe-vraag werd echter niet door iedereen op dezelfde manier beantwoord. Op de website van de gemeenteraad leest u een uitgebreid verslag van deze avond.

Rode Loper

De commissie Ruimte en Verkeer hield deze week een bijeenkomst over de Rode Loper. Dit is een plan voor een aantrekkelijke route dwars door de binnenstad, van Binnenwatersloot tot Nieuwe Langendijk. Tijdens deze beeldvormende bijeenkomst werd het huidige plan van de Rode Loper door de gemeente kort toegelicht en gepresenteerd. Na een korte vragenronde kregen de brievenschrijvers de kans om hun standpunten en ideeën toe te lichten.

Stadsschoon

De commissie had nog een bijeenkomst: daarin werd de inspraak bij de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK) besproken. Dat deed de commissie met de AOK, de commissie Behoud Stadsschoon en de stadsbouwmeester.