Commissie bespreekt begroting

De leden van de commissie Algemeen bespreken vanavond, donderdag 15 oktober, de begroting voor de jaren 2021-204. De commissievergadering begint vanavond om 18.30 uur.  Er is een half uur beschikbaar voor insprekers. Daarna laten de 11 fracties in hun algemene beschouwingen horen wat zij van de begroting vinden.

De commissie bespreekt ook de najaarsrapportage 2020, inclusief het tussentijds meerjarenprogramma grondontwikkeling en de belastingverordeningen 2021. De vergadering is live te volgen via de webcast.

De gemeenteraad stelt de begroting vast op donderdag 5 november. Die vergadering begint om 20.00 uur.

Uw mening
Uw mening