Commissie heeft volle agenda

De eerste vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer belooft op donderdag 9 september een lange zit te worden. De commissie heeft een volle agenda aan bespreekpunten. De vergadering begint om 19.30 uur.

Parkeren in de TU-wijk

De commissie buigt zich onder meer over het voornemen van de TU Delft om ruim 2500 parkeerplaatsen aan de openbaarheid te onttrekken. De universiteit wil haar parkeerders op zes centrale parkeerlocaties op de campus tegen betalen laten parkeren. Het is aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. Deze avond staan ook Schieoevers, natuurinclusief bouwen en ontwikkelen en deelmobiliteit op de agenda.

Raadszaal

De commissievergaderingen worden weer gehouden in de raadszaal. De versoepelde coronamaatregelen staan een beperkt aantal insprekers toe. Als u wilt inspreken, kunt u zich op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. De publieke tribune blijft gesloten. Belangstellenden kunnen de vergadering rechtstreeks via de webcast bekijken.

Beeldvorming

De commissie Sociaal Domein en Wonen komt op deze avond bij elkaar voor een bijeenkomst over Delft voor Elkaar. De commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft een bijeenkomst over de Biotech Campus. Beide bijeenkomsten zijn uitsluitend voor raads- en commissieleden.