Commissie verdeeld over terrassen

In de commissie Economie, Financiën en Bestuur is op donderdag 7 oktober door de fracties verdeeld gereageerd op de actuele motie Door met uitgebreide terrassen. STIP, VVD, Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft wilden met deze motie de termijn voor uitgebreide en extra terrassen en terrasboten die per 1 november komt te vervallen door laten lopen tot 1 mei 2022. In de commissie leek een meerderheid van de fracties hier weinig voor te voelen.

Op de agenda stond verder: 

  • Nota Participatie in Delft 2022 en Verordening participatie en uitdaagrecht Delft.
  • Aanpak van extremisme
  • Collegebrief over corona
  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  • Initiatiefvoorstel Delftse principes voor digitale soevereiniteit

Een uitgebreid verslag van deze vergadering leest u op de website van de Delftse gemeenteraad.