Concept verordening winkeltijden

In de 'verordening winkeltijden' staat tot hoe laat winkels open mogen zijn. De huidige verordening is verouderd. Dit maakt het voor de gemeente lastig om goed te kunnen handhaven. Ook zijn er nieuwe Europese regels. Hierin staat dat een winkel geen ontheffing voor onbepaalde tijd meer kan krijgen om langer open te blijven. Deze regels staan nog niet in de huidige verordening.

Nieuwe verordening

De gemeente heeft daarom een nieuwe verordening winkeltijden gemaakt. Deze verordening is nog in concept. U kunt hierop reageren.

Wat verandert er?

In de nieuwe verordening staan aangepaste regels om langer open te kunnen blijven. Voor winkels die binnen de normale tijden open zijn verandert er nauwelijks iets. Maar wel voor bijvoorbeeld avondwinkels. De belangrijkste veranderingen:

  • Er zijn aangepaste regels waarop de gemeente een ontheffing kan weigeren
  • Een ontheffing kan alleen in een aangewezen winkelgebied
  • Er is maximaal 1 ontheffing voor een avondwinkel mogelijk per 15.000 inwoners
  • Een ontheffing voor een avondwinkel is 2 jaar geldig
  • Willen na deze periode meerdere winkels een ontheffing? Dan vindt een loting plaats.

In de nieuwe verordening staat ook dat de gemeente bepaalde regels zal evalueren. Bijvoorbeeld als die in de praktijk anders blijken te werken. Hiermee wil de gemeente het beleid zo goed mogelijk laten aansluiten bij de praktijk in Delft.

Reageren

Heeft u vragen of opmerkingen over de concept verordening? Dan kunt u tot 30 september 2020 reageren. Stuur een e-mail naar adviesruimte@delft.nl. Vermeld hierbij dat het om de verordening winkeltijden gaat. Met uw reactie kan de gemeente de verordening aanpassen.

Uw mening
Uw mening