Coronaterrassen tot 1 november

De uitgebreide en extra terrassen en terrasboten vanwege corona mogen tot 1 november blijven staan. Horecaondernemers kregen een vergunning hiervoor, tot 1 november of tot het vervallen van de anderhalvemeter maatregel. Deze vervalt op 25 september.

Gezien de korte periode tussen 25 september en 1 november gedoogt de gemeente de coronaterrassen en coronaterrasboten tot 1 november. Ondernemers kunnen zo de periode tot 1 november benutten als overgangsperiode van de situatie van uitgebreide terrassen naar weer reguliere terrassen.