‘De lijn staat al uit. Ik zet die voort’

Hatte van der Woude verruilt na bijna drie jaar wethouderschap het Delftse stadskantoor voor het Haagse Binnenhof. Zij wordt voor de resterende duur van deze collegeperiode opgevolgd door een oudgediende: Lennart Harpe.

Van der Woude kan zich de eerste keer dat ze zich als wethouder voorstelde nog goed herinneren: “De formatie duurde lang. De avond van de installatie ook. De volgende dag, na een kort nachtje, werd ik alweer verwacht op een congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daar stelde ik me voor het eerst voor als 'wethouder in Delft' – en ik schoot spontaan in de lach.”

Eerder dan gedacht

Komende week wordt zij beëdigd als Tweede Kamerlid. Dat moment is eerder gekomen dan ze had gedacht. Ze had graag eerst deze collegeperiode afgemaakt. “Er is de afgelopen jaren hard gewerkt. We hebben in deze periode al mooie dingen bereikt. Voor de jeugdzorg is de volledige set aan inkoopcontracten vernieuwd. We hebben betere afspraken gemaakt met de aanbieders. En met het Manifest Jeugd in de Stad hebben verschillende partijen in Delft zich bereid verklaard zich mede in te zetten voor onze jeugd. Onze toekomst. Als het gaat om onderwijshuisvesting, hebben we samen met de scholen een compleet uitgewerkt plan opgesteld voor investeringen in onderwijsgebouwen tot 2036 – goede, duurzame gebouwen, met een solide financiële onderbouwing.”

Denken en doen

Tijdens haar ambtstermijn zag Van der Woude daar al de eerste contouren van: de nieuwe, duurzame Cornelius Musiusschool en twee praktijkscholen. Ook start de nieuwbouw van de Internationale School: “Een grote aanwinst voor een stad als Delft met zoveel internationale gasten en werknemers. En ik ben ook blij met de voorgenomen samenwerking van vmbo en mbo op het campusterrein. Dit project wordt door veel partijen gedragen. Het is echt van groot belang voor Delft. Denken en doen komen nu samen. Daar waar het hoger onderwijs bedenkt en ontwerpt, kunnen we nu ook de makers opleiden, werk bieden en behouden voor Delft.”

Ervaring

Mooie prestaties, maar de klus is nog niet geklaard. En er is een crisis. Daarom werd bij het vertrek van Van der Woude gezocht naar iemand die 'snel op vlieghoogte kon zijn', iemand met ervaring. Dat werd Lennart Harpe, wethouder in de periode 2014-2018. Over het verzoek om deze taak op zich te nemen, moest hij nog wel even nadenken: “Ik was inmiddels met andere dingen bezig. Maar uiteindelijk vind ik het ook wel een eer om nog een bijdrage aan Delft te mogen leveren voor de rest van deze periode.”

Momentum

Zijn ervaring maakt dat Harpe niet veel inwerktijd nodig heeft, al neemt hij nu wel een andere portefeuille op zich – jeugd, onderwijs, integratie en emancipatie. Maar dat ziet hij niet als probleem: “De lijn staat al uit. Ik zet die vooral voort.” Daarbij is de jeugdzorg een extra groot aandachtspunt: “Die discussie loopt nu met het Rijk. Het is belangrijk dat we dat momentum nu gebruiken. We moeten als gemeente echt meer invloed krijgen op de instroom, en we willen compensatie voor de tekorten van de afgelopen jaren. En daarnaast liggen er natuurlijk nog de nodige andere dossiers. Ik krijg genoeg te doen!”

Vertrouwen

Dat zij haar werk in handen van een ervaren bestuurder kan overlaten, geeft Van der Woude rust. “We kennen elkaar al heel lang. Mijn loopbaan in de lokale politiek begon met Lennart en eindigt nu ook met hem. Dat vind ik wel mooi.” Andersom heeft ook Harpe er vertrouwen in: “Ik ben er blij mee. Trots ook, dat we straks nog een Delftenaar in de Tweede Kamer hebben.”


Lennart Harpe is afgelopen dinsdag geïnstalleerd als wethouder.