De Wending en De Hofstee: denk mee!

De voorlopige ontwerpen van wijkcentra De Wending in Hof van Delft en De Hofstee in Tanthof zijn klaar. Woont u in de buurt of bezoekt u een van deze wijkcentra? De gemeente hoort tijdens een inloopbijeenkomst graag wat u ervan vindt.

Twee inloopbijeenkomsten

De gemeente legt tijdens de bijeenkomst de plannen aan u uit. Er zijn twee bijeenkomsten. Eén voor De Wending en één voor De Hofstee. U kunt zich aanmelden via samenleving@delft.nl. Geef via deze mail uw naam door. Laat ook weten over welk wijkcentrum u mee wilt praten en het aantal personen waarmee u komt.

  • De Hofstee: 20 september van 19.00 tot 20.30 uur, Sandinoweg 149, Delft
  • De Wending: 22 september van 19.00 tot 20.30 uur, Raamstraat 67, Delft

Voorbereiding

De gemeente heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de nieuwe plannen voor De Wending en De Hofstee. Dat deed ze samen met maatschappelijke organisaties. De plannen zijn tijdens verschillende bijeenkomsten aangescherpt. Er zijn voorstellen gemaakt voor de inrichting van de wijkcentra die hierop aansluiten.

Behoeftes van de bewoners

Met de nieuwe plannen wil de gemeente wijkcentra maken waarbij de activiteiten voldoen aan de behoeftes van de wijkbewoners. Daarbij is ook gelet op de inrichting van het centrum. Delft telt op dit moment zeven wijkcentra. Als proef is begonnen met wijkcentrum De Wending en wijkcentrum De Hofstee.