Deadline evenementensubsidie nadert

Evenementenorganisatoren van (twee)jaarlijks terugkerende evenementen moeten vóór 1 oktober 2020 een aanvraag indienen voor evenementen die plaatsvinden in 2021. Vanwege corona is het nog wel onzeker wat er volgend jaar mogelijk is. Desondanks nadert de jaarlijkse deadline voor het aanvragen van evenementensubsidies voor volgend jaar.

Stimuleren

De gemeente hoopt dat evenementen de stad volgend jaar weer als vanouds laten bruisen. Om dit te stimuleren stelt de gemeente elk jaar een evenementenbudget beschikbaar voor prestatiesubsidies. Uiteraard zal dit moeten gebeuren binnen de dan geldende richtlijnen rondom corona.

Delft Creating History

Hoe beoordeelt de gemeente de aanvragen? Ze kijkt naar de beoogde doelgroepen en bezoekersaantallen. Ook weegt de gemeente mee in welke mate evenementen bijdragen aan de Delftse kernwaarden historie, technologie, creativiteit en innovatie, ofwel: Delft Creating History.

Technologie en innovatie

Bij voorkeur verbindt het evenement door programmering en opzet ten minste twee van deze Delftse kernwaarden. Daarbij weegt de gemeente bijdragen aan technologie en innovatie extra zwaar mee. Ook professionaliteit en samenwerking met andere partijen in de stad weegt de gemeente in belangrijke mate mee.

Structurele of incidentele prestatiesubsidie

Er zijn verschillende subsidievormen binnen de evenementensubsidies. Voor 2021 stelt de gemeente voor structurele prestatiesubsidies in totaal € 275.000 beschikbaar. Voor incidentele prestatiesubsidies is dat € 60.000. Structurele subsidies worden veelal uitgekeerd aan terugkerende (twee)jaarlijkse evenementen. Hiervoor geldt 1 oktober 2020 als deadline.

Nieuwe initiatieven

Als toekenning van de aanvragen die aan alle subsidievoorwaarden voldoen zou leiden tot overschrijding van het totale budget, dan worden de aanvragen met elkaar vergeleken. Ze worden dan op volgorde van geschiktheid geplaatst. De aanvraag die het beste voldoet aan de criteria komt bovenaan te staan. De aanvraag die het minst voldoet eindigt onderaan.

Volgorde van binnenkomst

Incidentele subsidies zijn bedoeld voor nieuwe initiatieven of evenementen. Deze subsidie kan gedurende het jaar (uiterlijk 8 weken voor het evenement) aangevraagd worden tot het budget op is. Op aanvragen wordt beslist in volgorde van binnenkomst. De aanvragen die voldoen aan de geldende criteria worden toegewezen. Dat gebeurt tot het geld op is.

Nieuwe richtlijn

Let op: het is zeer waarschijnlijk dat een richtlijn wordt toegevoegd aan het subsidiebeleid voor evenementen: een evenement kan maximaal € 40.000 aan subsidie ontvangen. Advies: houd hiermee rekening in uw aanvraag. Kijk op deze website voor meer informatie of voor een subsidieaanvraag. of bekijk het gehele subsidiebeleid

Kalender

Wilt u met uw (incidenteel) evenement verzekerd zijn van een plek op de evenementenkalender 2021? Meld uw evenement dan vóór 1 november 2020 aan voor deze kalender. Dit kan via het formulier dat eind september 2020 op deze website verschijnt. Met de evenementenkalender kunnen hulpdiensten een inschatting maken van het beroep dat op hen kan worden gedaan. Belangrijk: aanmelding voor de evenementenkalender is géén subsidieaanvraag of –toekenning. Dit zijn aparte trajecten.

Uw mening
Uw mening