Delflandplein weer open voor fietsers

Het Delflandplein is vanaf vandaag weer open voor fietsers. Het was nodig de verkeerssituatie overzichtelijker te maken voor alle verkeersdeelnemers. Daarom geldt in de nieuwe situatie eenrichtingsverkeer op het fietspad. Zo is de verkeersveiligheid op de rotonde verbeterd. Ook is het zicht op de rotonde beter geworden. Dat is  gebeurd  door beplanting in de groenvakken te snoeien en enkele bomen te verwijderen. Hiervoor komen op een andere plaats nieuwe bomen terug. Het fietspad ligt nu dichter bij de rijbaan.

Veiliger voor iedereen

Wethouder Martina Huijsmans is blij dat de rotonde is aangepast: “Het is belangrijk dat iedereen op een veilige manier kan deelnemen aan het verkeer. Dat bleek op het Delflandplein in de oude situatie onvoldoende het geval. Voor veel weggebruikers was het vaak te lastig te overzien om op een veilige manier over te steken. Dit leidde nog te vaak tot gevaarlijke situaties of (bijna) ongelukken. De verbetering in het zicht op de rotonde en de aanpassing naar eenrichtingsverkeer voor fietsers moeten de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren.”

Gedragscampagne ‘Volg je neus’

Voor fietsers is de nieuwe situatie wennen. Daarom worden zij op weg geholpen met een gedragscampagne: ‘Volg je neus’. Vlakbij en op het Delflandplein zien ze op verschillende manieren dat ze één richting op moeten fietsen. Dat gebeurt met borden en markeringen op en bij de weg, maar ook met andere geheugensteuntjes. De campagne duurt drie weken. Maar ook daarna blijft de gemeente de verkeerssituatie en de effecten van de wijzigingen goed monitoren.

Beste mogelijke oplossing

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de verkeersveiligheid van het Delflandplein. Dat gebeurde voorafgaand aan de aanpassingen aan de rotonde. De gemeente zocht ook naar oplossingen om de rotonde veiliger te maken. Daaruit blijkt onder meer dat automobilisten de fietsers te vaak niet zien. Over de verkeerssituatie en mogelijke oplossingen zijn gesprekken gevoerd met de raad, specialisten en mensen uit de omgeving. Hun ideeën en een uitvoerig verkeerskundig onderzoek hebben geleid tot de best mogelijke oplossing in de huidige situatie.

Uw mening
Uw mening