Delft wil meer onderwijstalent

Delft wil meer mensen enthousiast maken om les te geven in bèta-techniekvakken. Daarom hebben de gemeente Delft en de Technische Universiteit Delft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In het plan gaat het om het aantrekken en behouden van mogelijk onderwijstalent. Dat is nodig omdat er een tekort is aan vakdocenten. Bovendien zijn mensen met een bèta- of techniekopleiding aantrekkelijk voor het bedrijfsleven.

6 tot 8 uur per week lesgeven

Initiatiefnemer Renée Prins van TU Delft: “Vanuit de lerarenopleiding TU Delft zijn we hier al langer mee bezig. Het is niet iets wat alleen het onderwijs kan oplossen. Het vraagt om een samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Onze aanpak richt zich op mensen die 6 tot 8 uur per week les willen geven op een voortgezet onderwijsschool in de bèta-techniekvakken, naast hun studie of loopbaan in het bedrijfsleven.”

Techniekonderwijs heeft docenten nodig

Prof. Dr. Rob Mudde van de Technische Universiteit Delft ziet het als iets waar iedereen last van zou kunnen krijgen. ”Technologie dringt door in al onze sectoren. In onze ingewikkelde maatschappij zijn zowel grote als kleinere raderen onmisbaar. Daar hoort goed techniekonderwijs bij op alle niveaus. Dat kan niet zonder goed opgeleide techniekdocenten.”

Delftse arbeidsmarkt

Onderwijswethouder Lennart Harpe vindt het initiatief van groot belang voor het realiseren van de ambities van Delft. “Goed onderwijs is belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende technisch talent wordt opgeleid voor de Delftse arbeidsmarkt.”

Voorrang aan vmbo

Jacqueline de Boer, teamleider van Stanislas Krakeelpolderweg en projectleider bij Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden: “Voor een beroepsgericht vak heb je praktijkmensen nodig. Daarom doen wij ervaring op met het begeleiden van mensen die naast een onderwijsbaan ook in het bedrijfsleven werkzaam zijn of nog een technische opleiding volgen. In de samenwerking geven we voorrang aan het vmbo. Dat doen we omdat daar een groot tekort is aan vakdocenten.”

Op de foto ondertekenen de Delftse wethouder Lennart Harpe (links) en Rob Mudde van het college van bestuur van de TU Delft de samenwerkingsovereenkomst.

Uw mening
Uw mening