Donderdag raadsdag

Op donderdag 30 september vergadert de raad voor het eerst weer in de raadszaal.  Het kabinet heeft de anderhalvemetermaatregel geschrapt en daardoor kunnen de 39 raadsleden weer in de raadszaal terecht. De raadsvergadering begint donderdag om 20.00 uur.

Moties en amendementen

De fracties hebben in commissievergaderingen moties aangekondigd. D66 overweegt een motie in te dienen bij het voorstel Cultuurkader Delft 2021-2030. Ook de ChristenUnie en Hart voor Delft hebben een motie aangekondigd, bij het voorstel Vaststelling onttrekkingsbesluiten TU Delft. De PvdA overweegt een amendement bij het voorstel Verklaring van geen bedenkingen project Rotterdamseweg 13C.

Blijf thuis bij klachten

De publieke tribune is tijdens deze raadsvergadering ook weer open. Wel is het aantal plaatsen beperkt. Voor bezoekers van de raadsvergadering geldt: ‘Niet gevaccineerd? Doe voorafgaand aan de raadsvergadering een sneltest.’ Heeft u klachten? Blijf dan thuis of laat u vooraf testen. En blijf thuis als u corona heeft. Belangstellenden kunnen de vergadering ook thuis rechtstreeks via de webcast bekijken.