Donderdag raadsdag

De commissie Ruimte en Verkeer staat op donderdag 1 juni een volle agenda te wachten. De vergadering is in de raadszaal in het stadhuis op de Markt en begint om 19.30 uur. 

Maria Duystlaan

De commissie bespreekt onder meer het voorstel over het bestemmingsplan Maria Duystlaan. Op de plek van het voormalige zwem- en squashcentrum komt dan de nieuwe Jan Vermeerschool. Er is ook plek voor een kinderopvang en woningen. Op de plek van de huidige school komen een zwem- en sportcentrum en woningen.

Fietsparkeren

De commissie gaat ook in debat over de brief van het college over fietsparkeerplekken. Delft groeit en ook het aantal fietsen neemt toe. Dat zou tot 2040 kunnen leiden tot een tekort van 8000 fietsparkeerplekken. Het college heeft in een brief aan de raad mogelijke oplossingen opgeschreven.

Isolatieplan

De commissie buigt zich in deze vergadering verder over het voorstel Isolatieplan Delft 2023 en het voorstel Motie Energie in de wijken. De leden bespreken ook het plan van aanpak voor de vernieuwde regionale energiestrategie, kortweg RES. Daarin staan regionale klimaatmaatregelen.

Inspreken 

Wilt u inspreken op een van de agendapunten? Dan kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl. U kunt de vergadering ook bijwonen in de raadszaal. Thuis kijken kan ook. De uitzending is te volgen op de website van de Delftse gemeenteraad.