Donderdag raadsdag aangepast

De vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur gaat op donderdag 19 maart niet door. Ook voor volgende week donderdag 26 maart ziet het programma er anders uit.

Samengevoegd

Op die avond zou de commissie Sociaal Domein en Wonen vergaderen. De meest relevante onderwerpen uit die vergadering worden met de meest relevante onderwerpen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur samengevoegd in een vergadering van de commissie Algemeen. Deze vergadering begint donderdag 26 maart om 20.00 uur. Ook in de raadsvergadering die -  onder voorbehoud - op donderdag 2 april plaatsvindt, neemt de gemeenteraad alleen over de noodzakelijke onderwerpen een besluit. 

Inspreken

U kunt de vergaderingen via de webcast te volgen. De publieke tribune is gesloten. Inspreken kan wel tijdens de oordeelsvormende commissievergaderingen. Maar als u wilt inspreken en liever niet naar het stadhuis komt, kunt u dit ook schriftelijk doen. Uw bijdrage kunt u mailen naar griffie@delft.nl

Uw mening
Uw mening