Drie meesterwerken in nieuw licht

Museum Prinsenhof Delft kan drie schilderijen van de Delftse 17de-eeuwse schilder Van Mierevelt bijeenbrengen. Dat is mede mogelijk gemaakt door een gezamenlijke actie van de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation. De organisaties stelden samen een bedrag beschikbaar om de musea een hart onder de riem te steken in deze tijd van coronamaatregelen. Het biedt musea de kans het publiek te verrassen met de rijkdom van hun eigen verzamelingen.

Vriend en vijand

De succesvolle Delftse meester Michiel van Mierevelt schilderde vriend en vijand. Van Mierevelts portret van prins Maurits, uit de bestaande collectie, hangt straks naast het vorig jaar door het museum aangekochte portret van zijn rivaal Spinola. Hij was opperbevelhebber van het Spaanse leger in de Nederlanden tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).

Zelfportret

Het portret van Ambrogio Spinola en het portret van prins Maurits krijgen voor de bezoeker extra betekenis doordat ze geflankeerd worden door het zelfportret van Van Mierevelt. Daarop draagt hij symbolisch zijn atelier over aan zijn kleinzoon Jacob Delff II. Dit portret is onlangs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in langdurig bruikleen gekregen.

Nieuwe museumzaal

De presentatie van de drie Van Mierevelts is onderdeel van de nieuwe museumzaal ‘Delftse Meesters. In kunst en wetenschap’. Museum Prinsenhof Delft opent de zaal vanaf 4 september voor bezoekers. Daar ervaart de bezoeker de innovatieve kijk op perspectief, ruimte en licht. De zaal biedt een overzicht van de meest toonaangevende Delftse meesters aan de hand van negen verschillende genres.

Uw mening
Uw mening