Drukke agenda voor commissie

De commissie Sociaal Domein en Wonen had deze maand veel onderwerpen op de agenda staan. Daarom vergaderde de commissie op twee avonden. In de eerste vergadering  van 9 december stonden de volgende punten op de agenda. 

  • H5 Inkoopvisie Maatschappelijke Ondersteuning
  • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Delft 2022
  • Besluit om te anticiperen op een deel van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen voor belastingschulden
  • Bestuurlijke fusie Grotius College en Spinoza
  • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Delft 2021.

Een uitgebreid verslag van deze vergadering leest u op de website van de Delftse gemeenteraad.

Onderwerpen 14 december

Op 14 december vergaderde de commissie verder. Op de agenda stonden onder andere:

  • Nota Taal werkt! 2.0 2021-2025
  • Beleidsplan Wet Inburgering 2022-2026 ‘Inburgeren Werkt!’
  • Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden.

Een uitgebreid verslag van deze avond leest u op de website van de Delftse gemeenteraad.