Elektrische fietsen en auto’s delen

Aan de Engelsestraat is de mobiliteitshub van Delft Mobility in gebruik genomen. De hub is een plek waar buurtbewoners en andere gebruikers elektrische auto’s en fietsen met elkaar kunnen delen. Via de JustGo app kan iedereen met een account gebruik maken van de deelauto’s en deelfietsen.

Gratis app

De hub bevindt zich op een tijdelijk parkeerterrein op de hoek van de Abtswoudseweg en de Engelsestraat. Er zijn drie elektrische auto’s en vier elektrische fietsen beschikbaar. Met de gratis JustGo app reserveren, openen, sluiten en betalen gebruikers makkelijk en snel de auto’s en fietsen. Voor het gebruik betaalt men alleen per rit. Laden, onderhoud en service zijn inbegrepen. Wethouder Martina Huijsmans nam de hub vrijdag samen met (ook toekomstige) bewoners van de buurt Delftzicht officieel in gebruik. 

Meer mensen willen delen

“Steeds meer mensen willen vervoersmiddelen met elkaar delen. Een mooie ontwikkeling, want deelvervoer zorgt voor minder auto’s in de stad en op straat", laat Huijsmans weten. "Dat is belangrijk om de stad gezond en goed bereikbaar te houden. Met deze hub wordt het delen nog gemakkelijker voor mensen die in de buurt wonen of werken.”

Delft bereikbaar houden

Het aanbieden van deelmobiliteit past in de ambities van de gemeente om Delft duurzaam bereikbaar te houden. Deze ambities zijn vastgelegd in het Mobiliteitsprogramma Delft 2040. Ook voor Nieuw Delft zet de gemeente in op een duurzame mobiliteitsoplossing. Dat gebeurt door het parkeeraanbod te beperken, en tegelijkertijd alternatieve vormen van vervoer aan te bieden, in de vorm van deelmobiliteit.

Toegankelijk

Jeroen van Denderen, manager van JustGo: “JustGo is trots en enthousiast om ook in Delft gebruikers toegang te geven tot deelauto’s en deelfietsen. Deelmobiliteit is een moderne, duurzame en toegankelijke oplossing voor de mobiliteitsuitdagingen van bedrijven, gemeenten en hun inwoners. Het gebruik van deelauto’s en -fietsen neemt snel toe en met ons platform kunnen we flexibel meegroeien met de behoefte van de inwoners van Delft.”

Samenwerking

Voor de deelhub in Nieuw Delft is er een samenwerking van verschillende partijen tot stand gekomen genaamd Delft Mobility. JustGo, het deelplatform van Terberg Business Mobility, levert de elektrische deelauto’s en het bijbehorende deelplatform, de app en de service. Urbee verzorgt de elektrische deelfietsen en Buurauto is projectmanager. Gemeente Delft heeft de deelmobiliteit eerder dit jaar in concessie gegund aan Delft Mobility. Dat betekent dat Delft Mobility het aanbod mag uitbreiden naar meerdere locaties. 

Definitieve locatie

De hub bevindt zich nu op een tijdelijk parkeerterrein binnen het ontwikkelgebied Nieuw Delft. Het terrein biedt daarnaast extra plekken om de auto betaald te parkeren. Over enkele jaren start hier de bouw van het zuidelijk deel van het Van Leeuwenhoekkwartier. De deelmobiliteit verplaatst dan naar de parkeergarage onder de nieuwbouw. Iedereen kan dan nog steeds de deelauto’s en -fietsen in de hub gebruiken. Het tijdelijke parkeerterrein wordt dan weer opgeheven.