Extra geld Schieoevers en Buitenhof

Delft krijgt 60 miljoen euro van het Rijk om onder andere de kosten voor een brug over de Schie en een tunnel onder het spoor te kunnen betalen. Delft kan met het geld ook het hoofdwegennet rondom de kop van de Buitenhof aanpassen.

Versneld bouwen

Vanwege de woningnood vraagt het rijk aan de gemeenten en provincie om de bouw van woningen te versnellen. Maar dan moet er wel extra geld komen voor verbetering van de infrastructuur. Met deze nieuwe financiële impuls kunnen de steden van Verstedelijkingsalliantie Zuid-Holland versneld ruim 31.000 woningen realiseren. Van deze woningen komen er 4.800 in Delft.

Vlakbij hoogwaardig openbaar vervoer

De Verstedelijkingsalliantie is een samenwerkingsverband van de acht steden Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden en Zoetermeer, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland. Deze alliantie heeft als doel om tot 2040 minstens 170.000 woningen en 80.000 banen te realiseren. De woningen en bedrijvigheid komen op binnenstedelijke locaties. Ze liggen vlakbij hoogwaardig openbaar vervoer.

Schieoevers en Buitenhof

Wethouder Wonen Karin Schrederhof: “We zijn heel blij met de bijdrage van het rijk aan Schieoevers en de Kop van de Buitenhof (Noord). We hebben een stevige woonopgave in Delft. Door het verbeteren van de mobiliteit kunnen we 800 woningen versneld bouwen in de Kop van Buitenhof en 4000 woningen op Schieoevers.”

Betere bereikbaarheid

“Met deze bijdrage van het rijk kunnen we verschillende infrastructurele aanpassingen realiseren. En we kunnen de bereikbaarheid van de stad vergroten”, aldus Martina Huijsmans, wethouder Mobiliteit. “We plaatsen de fiets en het openbaar vervoer voorop. Daarmee bieden we een goed alternatief voor de auto. Zo creëren we ook meer ruimte voor woningbouw.”

Verbinden met de stad

Ook gebiedswethouder Maaike Zwart is verheugd: “De bijdrage van het rijk helpt ons de ambities voor Schieoevers te realiseren. We willen het gebied verbinden met de omgeving en de rest van de stad. Dat doen we onder andere door de aanleg van de Gelatinebrug, de Gelatinetunnel en fietspaden. En we plaatsen geluidsschermen langs het spoor. Daarmee is het mogelijk om verstedelijking in de buurt van station Delft Campus te realiseren.”

Uw mening
Uw mening