Fracties: ‘Snellere overstap aardgasvrij'

Verschillende fracties hebben in de commissie Ruimte en Verkeer gepleit voor meer vaart in de overgang naar aardgasvrije wijken. Dat gebeurde bij de bespreking van de keuze van het college voor de Multatulibuurt. Die buurt komt volgens het college van B&W als eerste in aanmerking voor een warmte-uitvoeringsplan, zo blijkt uit onderzoek.

Woningcorporaties steunen keuze

De buurt heeft 659 woningen en kent zowel laagbouw als hoogbouw, met een mix van eigen woning bezit, VvE’s en sociale huur. De woningcorporaties steunen volgens het college de keuze om te starten met de Multatulibuurt. Ook in de commissie werd overwegend positief op deze keuze gereageerd. Maar vooral het proces en het tempo waarin de dertien Delftse buurten van het aardgas af gaan, riepen vragen op. In 2030 wil de gemeente Delft dat 20% van de woningen aardgasvrij verwarmd worden.

Zomer 2023

Wethouder Zwart pleitte voor zorgvuldigheid boven snelheid. Ze wil de tijd nemen voor de participatie; met alle bewoners worden individuele gesprekken gevoerd. De wethouder zei te verwachten dat tegen de zomer van 2023 een eerste evaluatie mogelijk is. Aan het slot van het debat zag geen van de fracties aanleiding om dit onderwerp verder te bespreken in de komende raadsvergadering.

Wildopvang

Aan het begin van de vergadering maakten twee vertegenwoordigers van Stichting Knaagdierenopvang Het Knagertje en Wildopvang Zuid-Holland in hun inspreekminuten bekend dat Het Knagertje graag wil verhuizen naar de locatie van de wildopvang aan het Linnaeuspad in Delft. De wildopvang redt het financieel niet en heeft besloten de opvang per 1 december dit jaar te sluiten. Een verhuizing van Het Knagertje dat in Den Haag tamme dieren opvangt zou betekenen dat de opvang van wilde dieren behouden blijft, vrijwilligers niet hoeven te vertrekken en kennis behouden blijft.

In gesprek

Wethouder Van Vliet liet weten in gesprek te zijn met Het Knagertje en Wildopvang Zuid-Holland. Hij hield de commissie voor dat Het Knagertje met een businessmodel en een degelijk onderbouwd toekomstplan moet komen. Hij beloofde de commissie op de hoogte te houden van de gesprekken.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering op de website van de Delftse gemeenteraad.

Uw mening
Uw mening