Geen enkel raadslid bij raadsvergadering

Nooit eerder heeft de voorzitter van de gemeenteraad van Delft een raadsvergadering niet kunnen openen, omdat er geen raadsleden aanwezig waren. Op donderdag 2 april gebeurde dat wel. Dit geeft de raad de mogelijkheid om, in deze tijd van coronamaatregelen, in een volgende vergadering besluiten te nemen, zonder dat daarvoor het normaal gesproken wettelijk vereiste aantal raadsleden (tenminste 20) fysiek aanwezig is.

Minimum aantal raadsleden

Om als gemeenteraad te vergaderen, is de aanwezigheid van een minimaal aantal raadsleden vereist. Dat heet quorum en in Delft ligt dat op 20 raadsleden. Met nul raadsleden werd daar donderdagavond uiteraard niet aan voldaan. In de raadszaal waren alleen de raadsvoorzitter en de raadsgriffier aanwezig.

Kwartier wachten

Na een kwartier wachten moest burgemeester Marja van Bijsterveldt, in haar functie als raadsvoorzitter, constateren dat de vergadering bij gebrek aan raadsleden niet kon beginnen. Ze kondigde daarom een nieuwe raadsvergadering aan die, met dezelfde agenda, wordt gehouden op maandag 6 april. Die vergadering begint zoals gebruikelijk om 20.00 uur. Omdat in die nieuwe vergadering wettelijk geen quorum is vereist, kan dan één raadslid namens de gehele raad besluiten nemen.

Hamerstukken

Op de agenda staan dan wederom alleen hamerstukken op de agenda van de raad:

  • de voorstellen definitieve verklaring van geen bezwaar voor project Kloosterkade-Keurenaerstraat
  • bekrachtiging geheimhouding collegebrief 2011185 over stand van zaken ontwikkelingen onderwijs II
  • rekenkamerrapport 'Vindbaarheid beleidsinformatie'.

Webcast

Ook voor de vergadering van 6 april geldt dat er zonder publiek of pers wordt vergaderd. De publieke tribune in de raadszaal is dicht. U kunt de vergadering rechtstreeks bekijken via de webcast.

Uw mening
Uw mening