Gemeente gaat voor gelijkspanning

De gemeente gaat (op termijn) alle straatverlichting overzetten op gelijkspanning. Dat vergt minder onderhoud en beheer, omdat er minder bekabeling en schakelkasten nodig zijn. Het is veel duurzamer dan wisselspanning – ook omdat de gemeente gelijktijdig overgaat op ledverlichting. En het is minstens zo veilig. Dit bleek allemaal na praktijktesten bij ‘living lab’ The Green Village op de TU Campus. Begin september gaat straatverlichting in de Kuyperwijk als eerste over op gelijkspanning. 

Veilig en duurzaam

De gemeente is om, zegt Peter Broekhuijsen. Hij is namens de gemeente verantwoordelijk voor de verlichting van de openbare ruimte. “CityTec verzorgt voor ons het beheer en onderhoud van de straatlantaarns. Dat bedrijf is ook een groot voorstander van het gebruik van gelijkspanning, in plaats van wisselspanning. Wij stelden vraagtekens bij gelijkspanning. Is dat wel veilig? En duurzaam? CityTec heeft ons ervan overtuigd dat de antwoorden hierop ja en ja waren. Nou ja, overtuigd: ze hebben het ons gewoon laten zíen.”

Green Village

Met dank aan The Green Village. Daar heeft CityTec met een proefopstelling de overgang van wisselstroom naar gelijkstroom kunnen testen. “The Green Village gaf ons de mogelijkheid om dit idee uit te proberen en verder te ontwikkelen”, zegt Wilfred Akerboom van CityTec. “In het echie – maar wel gecontroleerd en veilig. Deze innovatie met gelijkspanning krijgt nu een vervolg in Delft. Want het bleek uit testen bij The Green Village dat het mogelijk is om tegelijk wissel- en gelijkstroom door één kabel te leiden."

Minder schakelkasten

Hij vervolgt: "Ook konden we met een even dikke kabel véél meer capaciteit veilig over een langere afstand sturen. Daarmee kunnen we het aantal schakelkasten met ruim 50% terugbrengen. En er is 75% minder kostbaar koper aan grondstof voor de bekabeling nodig. Minder materiaal, minder storingen, eenvoudige in onderhoud, een betere elektronische beveiliging. Dat konden we de gemeente allemaal laten zien.”

Zien is geloven

“Ja”, beaamt Broekhuijsen. “We zagen energiebesparing – en extra besparing door ledverlichting. En materiaalbesparing. En dankzij de snelle elektronische aardlekbeveiliging kan ook geen grote kortsluitstroom plaatsvinden. Het systeem is veel stabieler, minder storingsgevoelig. En storingen zijn ook veel makkelijker te lokaliseren en dus sneller te herstellen. Ik had vooraf wel iets van ‘eerst zien, dan geloven’. The Green Village maakte het heel makkelijk om het te zien – en te geloven.”

Koudwatervrees

Zo veel voordelen – waarom dan nu pas? “Dat heeft verschillende oorzaken”, zegt Akerboom. “Koudwatervrees bijvoorbeeld. Het idee om gelijkspanning te gebruiken voor straatverlichting is redelijk nieuw. Er was een gebrek aan vaklui, die dit kunnen ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Dat hebben we nu kunnen regelen.”

Bijdrage

CityTec is een koploper op het gebied van gelijkspanning. “Het mooie van The Green Village is ook dat we daar gelijkgestemden ontmoeten”, zegt Akerboom. “We werken nu bijvoorbeeld samen met de Delftse startup DC Opportunities. We onderzoeken wat gelijkspanning kan betekenen voor de energietransitie. Het huidige wisselstroomnetwerk loopt tegen z’n grenzen aan. Zeker nu consumenten ook energieproducenten zijn. Dan heb je een netwerk nodig waar de stroom twee kanten op kan. Dat is bij wisselspanning lastig. Bij gelijkspanning niet. Gelijkspanning gaat een bijdrage leveren aan de energietransitie. Dat is wat we uiteindelijk willen laten zien in The Green Village.”

Eind deze maand gaat de verlichting in de Kuyperwijk over op gelijkspanning en ledverlichting. Het gaat om het gebied tussen de van Foreestweg en de van der Dussenweg, Meer informatie over wat innovatieve bedrijven allemaal ontwikkelen op The Green Village op www.thegreenvillage.org.

Uw mening
Uw mening