Heilige Land houdt fracties spiegel voor

Het debat over de evaluatie van het verhuisproces van het Heilige Land heeft in de vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 18 februari bij diverse fracties voor behoorlijk wat zelfreflectie gezorgd.

De raad vroeg het college eind 2018 via een motie om het herhuisvestingsproject in het Heilige Land van Woonbron en het project van Vidomes in de Van der Goes- en Van Schuijlenburchstraat tegen het licht te houden. De onderzoekers hebben het proces aan de hand van gesprekken met de corporaties, deskundigen en de oud-bewoners van de planvorming tot de verhuizing naar een nieuwe woning in kaart gebracht.

Vertragen en polariserend

Uit het onderzoek komen diverse verbeterpunten voor de corporaties naar voren. Ook de rol van de gemeenteraad en de politiek blijft niet onbesproken, omdat die volgens sommige bewoners als vertragend en af en toe als polariserend werd ervaren.

Uitgebreid verslag

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering.

 

Uw mening
Uw mening