Help oversteekpad

Natuurlijk Delfland is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de jaarlijkse paddentrek. Ook in Delft zijn er overzetlocaties, aan de Kuyperweg, Middelweg, Van der Slootsingel, Kerkpolderweg en Abtswoude. Vrijwilligers kunnen hier padden helpen oversteken om zo te voorkomen dat ze worden doodgereden.

De padden trekken in het vroege voorjaar van de plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt ook af van de temperatuur en weersomstandigheden. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als de gemiddelde temperatuur over een etmaal minimaal acht tot tien graden Celsius is en dat ongeveer drie dagen lang zo blijft. De paddentrek duurt gemiddeld zo’n zes weken.

Werkzaamheden

Dit jaar zal alles coronaproef zijn: het overzetten gebeurt in groepjes van twee personen, elke keer in dezelfde samenstelling. Per avond gaan de vrijwilligers ongeveer drie à vier uur op pad, vanaf  19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur. Ze lopen langs de weg of straat en zetten de padden met de hand over. Ook noteren ze de aantallen van zowel de dode als de overgezette padden – graag zelf een zaklamp meenemen! Er worden reflecterende hesjes ter beschikking gesteld en informatiefolders om uit te delen aan passanten.

Meehelpen?

Wilt u meehelpen de padden over te zetten en bent u van half februari tot half april ten minste één vaste avond in de week beschikbaar ? Geef u op bij Geert van Poelgeest, telefoon 06 3300 1742, e-mail: afdelingDelfland@knnv.nl. Meer informatie vindt u op de website van Natuurlijk Delfland

Uw mening
Uw mening