Herinrichting speelplaats Nassauplein

Volgende week worden alle bomen en het groen bij de speelplaats aan het Nassauplein weggehaald. In de weken daarna wordt vervuilde grond afgegraven en afgevoerd. Er komt schone grond voor in de plaats. Daarna kan de herinrichting beginnen. De nieuwe inrichting is bepaald in overleg met omwonenden.

Aanleiding tot de herinrichting was de ontdekking van een te hoge loodconcentratie in de bodem, begin 2019. De speelplaats werd daarop gesloten. Begin dit jaar was de financiering voor de herinrichting rond en vroeg de gemeente aan omwonenden hun wensen en ideeën door te geven. Bewoners gaven aan veel waarde te hechten aan een groen karakter van het plein en aan biodiversiteit. Ook was een wens dat er een groene buffer zou komen tussen de Nassaulaan en de speelplaats. Verder gaf men aan te hechten aan wat meer avontuurlijke speelmogelijkheden voor een brede leeftijdsgroep.

Parkachtig ontwerp

Op basis van de uitkomsten maakte de gemeente twee schetsontwerpen. Een die aansloot op de bestaande inrichting, met een enigszins strakke indeling. En een met meer organische vormen en een parkachtige uitstraling. Beide schetsontwerpen voorzagen in brede groenstroken, bloeiende en ook groenblijvende beplanting en naast de Nassaulaan een strook met kleurrijke bomen.
Omwonenden kozen voor het tweede, parkachtige ontwerp. En gelet op het belang van biodiversiteit hebben studenten ecologie van de TU Delft daarna meegedacht over het groenplan: ze kwamen met voorstellen voor bomen en planten die aantrekkelijk zijn voor vogels, vlinders en bijen.

Avonturenpad

De speelplaats blijft ruimte bieden aan voetballen en basketballen. Er komen nieuwe schommels en de rubberen tegels onder de toestellen worden vervangen door kunstgras. Ook komen er extra bankjes. Naast de reguliere speeltoestellen komt er een zogeheten ‘avonturenpad’ met natuurlijke bouwsels, stapstammen en speelheuvels.  
In november en december wordt de nieuwe bestrating gelegd en worden de speeltoestellen geplaatst. Daarna komen de nieuwe bomen en struiken en is de herinrichting klaar.