Inwoneraantal Delft blijft nagenoeg gelijk

Delft telde op 1 januari 2021 103.595 inwoners, dat zijn er 6 minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de gemeente Delft. De daling is gedeeltelijk te verklaren door de coronapandemie, met name door een toename van het aantal sterfgevallen.

Geboorte, sterfte, verhuizingen

In 2020 werden vorig jaar 876 kinderen geboren, een afname van 5%. Er stierven 812 mensen, een toename van 11%. Van buiten kwamen 10.846 mensen in Delft wonen. Er vertrokken er 10.919. Er gingen dus meer mensen weg dan er bij kwamen. Wellicht zijn deze verschuivingen ook mede veroorzaakt doordat er minder buitenlandse studenten na hun studie in Delft bleven dan voor de coronapandemie.

Momentopname

De Delftse bevolking is daardoor met 6 personen afgenomen. Wel was er een correctie met 3 personen. De correctie gebeurt als de werkelijke aantallen op 1 januari afwijken van de op basis van registratie berekende aantallen. De datum 1 januari is dan ook een momentopname. Het kan zijn dat sommige mutaties nog moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld omdat er nog iets moet worden uitgezocht.

Per wijk

In vier wijken was een toename van de bevolking: Binnenstad (+258), Schieweg (+253), Voorhof (+137) en Voordijkshoorn (+43). In de overige wijken was er een bevolkingsafname: Vrijenban (incl. Delftse Hout; -239), Wippolder (incl. Ruiven; -212), Buitenhof (-156) en Tanthof (incl. Abtswoude; -78). In de wijk Hof van Delft (-12) was de kleinste bevolkingsafname.

Meer weten? Kijk dan op Delft in cijfers.

 

Uw mening
Uw mening