Ja, Avinash wil in de gemeenteraad!

In 2017 las Avinash Krishnasing (27) in de Stadskrant een interview met een oud-cursist van de cursus 'Ja, ik wil in de gemeenteraad'. Politiek kun je leren, maar het politieke handwerk moet je dóen - die uitspraak spoorde hem aan zich voor deze cursus in te schrijven. Politiek smaakt voor hem nu naar meer: ja, hij wil in de gemeenteraad.

Krishnasing woont sinds 2002 in Delft. “Ik voelde me altijd wel maatschappelijk betrokken, deed vrijwilligerswerk voor de scouting, en volgde de landelijke politiek met grote belangstelling. Maar de lokale politiek was voor mij een ver-van-mijn-bedshow. Terwijl die juist gaat over mijn stad, onze stad en hoeveel die ‘mag kosten’ – dus allesbehalve een ver-van-mijn-bedshow. Daar ben ik tijdens die cursus wel achter gekomen. Lokale politici speelden ook een rol in de cursus. Wat ik heel leuk vond aan de cursus, was debatteren. Ik leerde daardoor mijn standpunten beter te beargumenteren. In de cursus moesten we dan heel erg vóór of tégen iets pleiten, ongeacht of het nou wel of niet jouw eigen standpunt was. Het leerde mij om, als ik dat heel goed wilde doen, me ook te verplaatsen in de ander, in het standpunt van de ander. Dat is in de politiek erg belangrijk.”

Hameren, schuren, slijpen

Welke rol speelden de gemeenteraadsleden in deze cursus? Krishnasing: “Na zes bijeenkomsten volgde een politieke markt, waarin de lokale politieke partijen zich presenteerden. De cursus zelf is a-politiek, je leert alleen het ‘politieke gereedschap’ te gebruiken. Maar of je daarna wilt hameren, schuren of slijpen, dat is aan jou. Op de politieke markt konden we erachter komen bij welke partij we het beste pasten. Lokale politici bleken ook heel benaderbaar. Ik ben bij verschillende partijen langs geweest, maar mijn eigen overtuigingen om eigen verantwoordelijkheid te nemen en om financiële zekerheid voorop te stellen, brachten me bij de VVD – waarbij trouwens ook de innemende presentatie van mijn, nu, VVD-collega Miranda Voogd een niet onbelangrijke rol speelde. Ik voelde me meteen thuis in de bruisende VVD-cultuur, waarin ik werd uitgenodigd om mee te denken over de stad. Ik heb me toen aangemeld voor de VVD.”

Intentie

“Het leukste van de cursus vond ik dat we allemaal hart hebben voor Delft, het verschil willen maken. Heel leuk om dat te ervaren. We deelden dezelfde intentie: werken aan een betere versie van Delft. Alleen: hoe die betere versie eruitziet of hoe we daar moeten komen, daarover kunnen we van mening verschillen. Maar deze intentie is wat ons bindt, wat ons verbindt. Altijd leuk om oud-cursisten van een heel andere kleur te spreken over Delft – en dat we na afloop gezamenlijk tevreden kunnen constateren: ‘Nou, voor iemand van de VVD/SP/GroenLinks/CDA/ofvulmaarin ben je best okay.’ Altijd goed om tot dat besef te komen. Als gemeenteraad zijn we er uiteindelijk voor alle inwoners van de stad en dat brengt ons samen verder.”

Meer

In de zomer 2017, vlak na de cursus, meldde Krishnasing zich aan voor de kieslijst. Na twee stevige ‘sollicitatiegesprekken’ kwam hij terecht op de achtste plek. Niet slecht voor een nieuwkomer, stelt hij zelf. Het betekende wel dat hij even in de ‘wachtkamer’ moest plaatsnemen. De VVD kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 uit op drie raadszetels, en er waren drie commissieleden. Nadat een raadslid stopte en een ander raadslid vertrok naar de Tweede Kamer, kon hij half 2019 voor de VVD aan de slag als lid van de commissie Ruimte en Verkeer. Dat combineert hij met zijn studie Integrale Veiligheidskunde, zijn baan bij Pathé en zijn vrijwilligerswerk voor de kinderboerderij in Delft evenals bij de brancheorganisatie landelijk, als burgerhulpverlener en tot slot ook nog coördinator bij scouting van een landelijk themakamp. “We zijn een jonge, kleine fractie, hebben veel energie en veel lol met elkaar. Politiek is een serieuze zaak, daarom is het belangrijk om met elkaar ook te kunnen lachen en lief te zijn voor elkaar. We kunnen heel kritisch zijn, zijn hard op de inhoud, maar zacht op de persoon. Ook naar mensen buiten onze fractie. Want door te verbinden, kun je meer voor elkaar krijgen. Het werk als commissielid smaakt mij naar meer: ja, ik wil nu ook in de gemeenteraad!”

De cursus Politiek Actief gaat op 24 maart van start. Hij bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten in het stadhuis. Er kunnen maximaal 30 mensen meedoen; bij veel aanmeldingen wordt geloot. De cursus besteedt aandacht aan de lokale politiek, het raadswerk en praktische zaken zoals presenteren en debatteren. Ook zijn er ontmoetingen met de Delftse raadsleden. Aanmelden kan tot 10 maart via griffie@delft.nl. Kijk voor meer informatie op de speciale website

Foto: Alyssa van Heyst

 

Uw mening
Uw mening