Laatste vergadering voor zomerreces

De gemeenteraad heeft op donderdag 7 juli de laatste raadsvergadering voor het zomerreces gehouden. In deze vergadering stonden onder meer de volgende punten op de agenda:

  • Voorstel garantstelling nieuwbouw Filmhuis Lumen
  • Ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven)
  • Inzet omstreden camera’s in Delft
  • Uitvoeringsplan Veiligheid 2022.

Op de website van de gemeenteraad leest u een uitgebreid verslag van deze vergadering. De eerstvolgende vergadering is op donderdag 25 augustus. Dan vergaderen de Commissie Economie, Financiën en Bestuur en de commissie Ruimte en Verkeer.

Uw mening
Uw mening