Landelijke compenserende maatregelen

Op landelijk niveau zijn er flinke maatregelen getroffen om ondernemers te compenseren voor omzetverlies als gevolg van de corona-maatregelen. Wat zijn de maatregelen?

Overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud van het ministerie van SZW kunnen ondernemers met meer dan 20 procent omzetverlies drie maanden lang tot 90 procent van de loonsom van alle werknemers, inclusief flexwerkers, krijgen.
Let op: hebt u uw aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan snel, want het UWV heeft die gegevens nodig voor de aanvraag. De Belastingdienst roept ondernemers op dit op korte termijn te regelen en meldt daarbij dat uitstel van betaling kan worden aangevraagd vanwege de coronacrisis uitstel (zie ook de regeling Uitstel Belastingdienst).

Noodloket eenmalige tegemoetkoming (Togs)

Het ministerie van EZK biedt een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid vanwege corona. Zij kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van € 4.000 netto. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Meer informatie over deze voorwaarden en de branches die onder deze regeling vallen vindt u op de website van de rijksoverheid. Deze regeling geldt ook voor extra groepen ondernemers in de nonfood-sector, zoals winkeliers.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandige ondernemer (zzp'er) en woont u in Delft? En heeft u door de maatregelen rondom het coronavirus acute financiële problemen? Dan kunt u online de Tozo aanvragen.
Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomstenondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De uitkering bedraagt maximaal € 1.500 netto per maand. Voor alleenstaande zelfstandigen is de hoogte van de uitkering maximaal € 1.050 netto.
Meer info over Tozo en de voorwaarden zie www.delft.nl/tozo.

Garantie Ondernemersfinanciering

Het ministerie van EZK heeft deze garantieregeling verruimd. Het staat voor 50 procent garant op bankleningen van € 1,5 tot € 150 miljoen per onderneming.

Borgstelling MKB-kredieten

Het ministerie van EZK verruimt ook de borgstelling voor leningen van het MKB. In plaats van 50 procent staat de overheid tot 90 procent borg voor leningen van het MKB. Deze regeling geldt niet voor sectoren die hun eigen ondersteunende instanties/regelingen hebben. Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er nog een aparte borgstelling. Meer informatie op de website van de RVO, de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.

Uitstel van betaling belasting versoepeld

Ondernemers kunnen soepeler uitstel van betaling aanvragen voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Ze hoeven geen verzuimboetes te betalen en tijdelijk ook geen invordering- en belastingrente. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Uitstel van aflossing en renteverlaging op microkredieten Qredits

Ondernemers met een microkrediet bij Qredits krijgen zes maanden uitstel van aflossing aangeboden en een renteverlaging naar 2 procent.


Een overzicht van alle regelingen is te vinden bij het digitale coronaloket van de Kamer van Koophandel. 

Abonneren op de maandelijkse N@twerk, de digitale nieuwsbrief voor Delftse ondernemers? Meld u aan!

 

 

Uw mening
Uw mening