Lokale maatregelen

Naast compenserende maatregelen van de Rijksoverheid heeft de gemeente Delft ook de eerste ondersteunende maatregelen getroffen.

Uitstel van lokale belastingen

Voor alle lokale belastingen die geïnd worden via de RBG kan uitstel worden aangevraagd voor openstaande vorderingen tot 30 juni 2020.

Geen precario

Voor de periode dat terrassen niet kunnen worden gebruikt (zoals nu het geval is), gaat de gemeente geen precariobelasting heffen.

Uitstel van huurbetaling

Ondernemers die een bedrijfspand van de gemeente huren, krijgen de mogelijkheid voor uitstel van betaling.

Geen leges voor evenementenvergunningen

Voor evenementen waarvoor geen vergunning verleend wordt vanwege de coronacrisis, worden geen leges opgelegd. Voor een aantal evenementen zijn al wel vergunningen verleend, maar het kan zijn dat deze evenementen uiteindelijk niet mogen doorgaan.
Voor evenementen die geen doorgang vinden, maar wel leges voor de aanvraag zijn opgelegd, zal deze aanslag ongedaan gemaakt worden.
Voor evenementen die later in het jaar staan gepland, volgt nog overleg.

Beperkende regelgeving

Waar mogelijk past de gemeente onnodig beperkende regelgeving (tijdelijk) aan. Specifiek voor horecaondernemers is het meest relevant:

  • opslag van terrasmeubilair wordt toegestaan tijdens de sluitingsperiode
  • de ruimte van het (gevel)terras kan worden gebruikt voor het uitstallen of verkopen van producten (take away)
  • de venstertijden voor het bezorgen en bevoorraden in de binnenstad zijn tijdelijk opgeschort
  • coulance voor ontvangers van gemeentelijke subsidies voor activiteiten die niet doorgaan of zijn uitgesteld.

Daarnaast denkt de gemeente nu ook al na over maatregelen voor ná de coronacrisis.


Kijk voor meer informatie op de speciale ondernemerspagina op Delft.nl.

Abonneren op de maandelijkse N@twerk, de digitale nieuwsbrief voor Delftse ondernemers? Meld u aan!

 

Uw mening
Uw mening