Maaien - maar niet alles

Komende week begint er een nieuwe maaironde in Delft. Voorheen gaf de kalender aan wanneer gemaaid wordt. Nu geeft de natuur het maaimoment aan. Zodat er gemaaid wordt met oog voor de natuur. Grasland en bermen vormen immers een belangrijke leefomgeving voor veel planten en dieren. Daarom wordt ook niet ál het ruwe gras gemaaid. Zo’n 25 procent wordt niet gemaaid.

Kruiden

In Delft is het gras te verdelen in het korte gras en het ruwe gras. Het korte gras zijn de gazons en trapvelden. De bermen en stukken grasland vormen het ruwe gras. De gemeente maait dat jaarlijks 1 of 2 keer. De gazons krijgen een minder korte maaibeurt. Dat zorgt voor meer bloei van kruiden zoals bijvoorbeeld het madeliefje.

Fleurig, en veilig

Het ruwe gras werd niet zo lang geleden nog volledig gemaaid en afgeruimd. De gemeente heeft deze manier van maaien aangepast. Om zo de biodiversiteit van het ruwe gras in Delft te behouden en vergroten. Dat is trouwens niet alleen waardevol voor de verschillende vlinders, bijen en andere insecten. Het ziet er ook vrolijk en fleurig uit.

Veiligheid

Naast ecologisch maaien maait de gemeente ook vanwege veiligheid. Daarom maait ze het groen naast wegen, paden en kruisingen gemiddeld vijf keer per jaar.

Ook stukken niet

Ecologisch maaien betekent ook dat de gemeente stukken níet maait, zo’n 25 procent van het grasland. Deze stukken met diverse plantensoorten vormen een belangrijke voedselbron en voortplantingsplaats voor insecten en andere dieren. Zij hebben een voorkeur voor bloemrijke bermen.

Voedsel

Door te maaien en het maaisel af te voeren, bevordert de gemeente dit soort bermen. Hierdoor zult u merken dat het ruwe gras langzaam plaats maakt voor meer kleurrijke en bloeiende kruiden. Ook de kleine zoogdieren profiteren van de nieuwe manier van maaien. In de niet gemaaide stukken kunnen zij schuilen, overwinteren en voedsel vinden. Door de manier van maaien aan te passen gaat het buiten er anders uitzien. Daar zijn de natuur én Delft en de Delftenaren bij gebaat.

Inventariseren en beheren

Dit jaar inventariseert de gemeente het korte en ruwe gras. Ze kijkt daarbij naar kwaliteit en kansen voor de biodiversiteit. Dat levert input op voor het (beheer)plan geschreven voor de komende jaren. Jaarlijks kijkt de gemeente hoe de bermen zich ontwikkelen en stelt ze waar nodig de (beheer)plannen bij.

Kijk voor meer informatie op de website van de Vlinderstichting

Uw mening
Uw mening