Mediafonds honoreert onderzoeksaanvragen

Spanningen op de Delftse woningmarkt en de Delftse luchtkwaliteit. Journalisten gaan dit onderzoeken. Het zijn de eerste twee aanvragen voor financiering van journalistiek onderzoek die het Mediafonds Delft heeft toegekend. Dit fonds heeft voor dit jaar ruim € 90.000 beschikbaar voor onderzoeksjournalistiek gericht op Delft en omstreken.

De gehonoreerde aanvragen leiden tot artikelen in lokale huis-aan-huisbladen. Zowel gedrukt als digitaal. En ondersteund met audiovisuele producties bij de lokale omroep en infographics. Het fonds ontvangt financiering van de gemeente en de provincie Zuid-Holland. Van de provincie Zuid-Holland krijgt het fonds voor dit jaar maximaal ruim € 40.000. Dat heeft Mediafonds Delft vorige maand te horen gekregen. Het fonds had van de gemeente Delft voor 2021 al een toekenning ontvangen van € 50.000.

Zes momenten

Stichting Mediafonds Delft beheert het fonds. Journalisten kunnen het hele jaar door aanvragen doen voor ondersteuning van onderzoeksjournalistieke projecten. Op zes momenten in het jaar beslist een commissie of de indieners geld krijgen voor hun onderzoek. Het fondsbestuur heeft deze commissie aangesteld. Voor elk van die zes momenten geldt een deadline. De eerstvolgende deadline is maandag 5 april, 12.00 uur.


Kijk voor meer informatie op de website van het Mediafonds Delft.

Uw mening
Uw mening