Minder hinder van rijkswegen

In Zuid-Holland komen in totaal circa 1.900 woningen in 22 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen. Het moet ervoor zorgen dat het geluid van rijkswegen bij of in de woning vermindert. In Delft gaat het om 172 woningen.

Stiller asfalt

Minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor circa 450 van deze woningen de maatregelen nu vastgesteld. Dat varieert van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidsscherm. Ook een onderzoek naar een betere isolatie van de gevel behoort tot de mogelijkheden. Een combinatie van maatregelen is ook mogelijk.

Op de kaart

In de geluidmaatregelenkaart staan alle woningen langs rijkswegen afgebeeld waarvoor een geluidberekening is uitgevoerd. Heeft u vragen hierover? Bel dan met de gratis informatielijn 0800-8002.

Officieel gepubliceerd

Het vastgestelde geluidsaneringsplan voor de woningen is op 24 september 2021 officieel gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 8 november in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.