Nieuw college voor Delft geïnstalleerd

Delft heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft de wethouders woensdagavond 15 juni geïnstalleerd, tijdens een vergadering in het stadhuis. Het college telt drie nieuwe wethouders.

Het nieuwe college verdeelt de taken als volgt:

  • Burgemeester Marja van Bijsterveldt: Veiligheid en Regio
  • Wethouder Maaike Zwart (STIP): Duurzaamheid, Werk en inkomen en Economie
  • Martina Huijsmans (D66): Financiën, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit
  • Frank van Vliet (GroenLinks): Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte
  • Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid): Wonen, Zorg, Onderwijs en Sport
  • Joëlle Gooijer (ChristenUnie): Jeugd, Ouderen en Armoede

Doelen

Het coalitieakkoord ‘Samen werken aan Delft’ beschrijft de doelen die het nieuwe college in de komende vier jaar wil halen. Het college heeft zich als doel gesteld dat Delft kansen biedt voor iedereen. Het college zet in op wonen, met gemengde wijken, betaalbare en gezonde woningen.

Gezond en veilig

Een gezonde en veilige stad is een ander speerpunt. Het college gaat meer werk maken van duurzaamheid, en blijft inzetten op het versterken van de economische kracht én op een bruisende stad. Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Het college gaat de plannen verder uitwerken samen met de gemeenteraad en met de stad.

Op de foto van links naar rechts: Frank van Vliet, Karin Schrederhof, Joëlle Gooijer, Marja van Bijsterveldt, Maaike Zwart en Martina Huijsmans.

Uw mening
Uw mening