Nieuwe persleiding

De gemeente gaat de 1.200 meter lange persleiding langs de Prinses Beatrixlaan vervangen. Deze leiding is, net als het rioolgemaal aan de J.J. Slauerhofflaan, zo’n 60 jaar oud.

De gemeente was tot voor kort van plan om het gemaal en de persleiding op te knappen. Voor de oude persleiding bleek dit ingewikkeld en riskant. Daarom heeft de gemeente nu besloten de leiding te vervangen; het gemaal knapt de gemeente wel op. Het gemaal is een belangrijk rioolgemaal voor Delft. Het pompt ongeveer een kwart van het Delftse rioolwater naar de waterzuivering, via de persleiding.

Minder bomenkap, fietspad korter dicht

De nieuwe persleiding komt iets verder van de woningen te liggen dan de huidige persleiding. Die ligt langs het fietspad, deels onder de bomen. De nieuwe leiding komt in de middenberm van de Prinses Beatrixlaan te liggen. Daardoor hoeven er minder bomen te sneuvelen, en gaat het fietspad korter dicht. Ook pakt vervanging van de persleiding niet duurder uit dan opknappen.

Nieuwe aanvraag

De gemeente moet wel (opnieuw) vergunningen aanvragen. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is deze week ingediend. 
Op dit moment werkt de gemeente de plannen in detail uit. Als er meer nieuws is over de nieuwe persleiding, vindt u dat in de Stadskrant Delft. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op de foto: de kelder van het rioolgemaal. Het rioolwater verlaat het gemaal om aan de andere kant van de muur verder te gaan als persleiding.