Nieuwe schoolgebouwen in Tanthof

Er komen twee scholen in Tanthof-West (Bikolaan) en een school in Tanthof-Oost (Lepelaarstraat). Dit heeft het college van b&w afgelopen dinsdag besloten. Op beide locaties staan al scholen. Nu de locaties definitief zijn, maken gemeente en schoolbesturen vaart met de uitwerking ervan. De buurt wordt daarbij betrokken.

Drie nieuwe gebouwen

De basisscholen van de Stichtingen Laurentius, Librijn en SCO Delft krijgen drie nieuwe gebouwen. De huidige gebouwen voldoen niet meer aan de eisen van vandaag en morgen. Op de nieuwe locaties is ook ruimte voor de kinderopvang en een (gedeelde) gymzaal.

Geen centraal complex

In eerste instantie zocht men naar één centrale locatie voor de drie nieuwe schoolgebouwen. De beoogde locatie, Abtswoude/Kalfjeslaan, was ruimtelijk wel geschikt. Maar de financiële, juridische en planologische risico’s waren te groot. Het college zette in het najaar definitief een streep door dit plan.

Bestaande onderwijslocaties

Samen met de schoolbesturen keek de gemeente opnieuw naar de mogelijkheden. Wat is het beste, meest haalbare scenario? Dat is: twee scholen in Tanthof-West (Bikolaan) en één school in Tanthof-Oost (Lepelaarstraat). Beide zijn bestaande onderwijslocaties. De schoolbesturen vinden deze optie ook het meest wenselijk. Het college van b&w heeft nu definitief besloten om deze locatiekeuzes verder uit te werken.

Plannen verder uitwerken

Wethouder Lennart Harpe is blij dat er nu duidelijkheid is. “Nu de locatiekeuzes definitief zijn, maken we vaart met de uitwerking ervan. De scholen hebben dringend nieuwe huisvesting nodig die past bij de eisen van deze tijd.”  
Robert Lock (SCO Delft) beaamt dit: “Er ligt nu een goed alternatief voor de toekomst van onze scholen. Wij kijken er naar uit om samen met de gemeente hierop door te pakken.” Ook Caroline Versprille (Librijn) is verheugd: “Dit is ontzettend goed nieuws, met name voor onze leerlingen en medewerkers. Zij verdienen echt een mooie en goede onderwijsplek.”

Goed organiseren

Een goed uitgewerkt plan voor de inrichting van de locaties vraagt om zorgvuldige samenwerking en afstemming. Klaas Tigelaar (Laurentius): “Het plan moet passen binnen het toekomstige onderwijsconcept van de scholen. Wie beter dan onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers kunnen hierover meedenken en meepraten. Dat proces gaan we met elkaar goed organiseren.”

In gesprek

Harpe beaamt dit. “In Delft maken we plannen met elkaar. Ook omwonenden, organisaties en gebruikers van de toekomstige voorzieningen hebben vast goede ideeën en wensen. We gaan tijdens de ontwerpfasen graag met alle betrokken partijen in gesprek over thema’s. Zoals de inrichting van de schoolpleinen, de buitenruimte, groen, verkeer en parkeren. Ons gezamenlijk doel is een levendige wijk met vitale basisscholen.”

Vervolg

In februari behandelt de raad het onderwerp ‘Huisvesting scholen Tanthof’. De gemeente stelt vervolgens samen met de schoolbesturen een klankbordgroep samen, met alle betrokken partijen daarin. Omwonenden en betrokken partijen ontvangen een uitnodiging om hieraan deel te nemen. In het voorjaar start het participatietraject dat doorloopt tot aan de zomer.