Nooit meer puffend oversteken

De gemeente is bezig de slijtlagen op de drie bruggen van het Bolwerk te vervangen. Tegelijkertijd pakt de gemeente de helling aan van de fietsoversteek bij het Bolwerk. De gemeente gaat de helling voor het stoplicht verwijderen. Dat moet ervoor zorgen dat fietsers niet meer puffend, maar fluitend kunnen oversteken.

Vanaf 17 mei vinden de werkzaamheden plaats. De fietsoversteek is dan afgesloten. De werkzaamheden duren tot en met 3 juni einde dag. De gemeente heeft de slijtlagen van de Bolwerkbrug (aan de kant van de binnenstad) en de Guldenwaterbrug (naar het station) inmiddels vervangen. Het vervangen van de slijtlaag van de Sint Cornelisbrug (aan de kant van Spoorsingel/Coenderstraat) vindt plaats in de week van 30 mei. Deze brug gaat tijdens de werkzaamheden helemaal dicht.

Omleidingen

Er zijn fietsomleidingen, via de Coenderstraat en via Spoorsingel en Phoenixstraat. Deze laatste omleiding gaat over één van de rijbanen. Voor automobilisten die van de Phoenixstraat de Coenderstraat op willen, is er een omleiding via de Hugo de Grootstraat, Krakeelpolderweg en Westlandseweg.

Uw mening
Uw mening