Nu snoeien, straks groeien

De komende maanden wordt het groen op verschillende plekken in de stad gesnoeid. Het gaat daarbij vooral om zogenoemde dunning en verjongingssnoei. De gemeente, Werkse! en een aannemer voeren de werkzaamheden uit. Met dunning wil de gemeente de beplanting in stand houden. Verjongingssnoei vindt vooral plaats bij heesters. Bij verjongingssnoei wordt de heester tot net boven de grond weggeknipt. Daardoor kan die de komende lente met jonge scheuten gaan uitlopen.

Dunning

Dunning is vooral nodig bij bosplantsoen: de combinatie van bomen en struiken. Als de bomenlaag te zwaar wordt, dringt er onderin geen licht meer door. Dat leidt tot iele bomen zonder zijtakken. Daaronder sterven de struiklaag en kruidenlaag af. Dat is te voorkomen door van tijd tot tijd wat bomen en struiken tussenuit te halen.

Sloten en overhangende beplanting

Ook krijgen de eerste rijen beplanting naast paden extra aandacht. Deze werkzaamheden zijn in het seizoen 2019-2020 in het Tanthof gestart. De gemeente gaan dit seizoen verder met deze werkzaamheden. Door de hele stad wordt verder langs slootkanten gesnoeid, zodat de gemeente het onderhoud aan de sloten goed kan uitvoeren.

Op diverse plekken

De werkzaamheden vinden op diverse plekken in de stad plaats. Meer weten over het onderhoud en beheer van de openbare ruimte in Delft, of een melding doen of een vraag stellen over de openbare ruimte? Kijk op melding doen.