Onderzoek naar extreemrechts in Delft

Onderzoeksbureau NTA heeft in opdracht van de gemeente Delft een zogenoemde quick scan uitgevoerd naar extreemrechtse groeperingen in de regio. Uit het onderzoek blijkt dat de veiligheidsrisico’s in Delft rondom extreemrechts en rechts-extremisme vooralsnog beperkt zijn.

Geen dreiging

Er is geen dreiging van recht-extremistisch geweld. Wel zijn er sentimenten en uitingen zichtbaar. Ze geven echter geen aanleiding voor brede maatschappelijke onrust of oplopende spanningen. De sentimenten en uitingen zijn voornamelijk gericht op moslims, arbeidsmigranten, niet-westerse migranten, vluchtelingen en het zwartepietendebat. In de meeste gevallen betreft het organisaties die landelijk opereren en zich incidenteel in Delft manifesteren.

Alert blijven

De gemeente blijft wel alert. Samen met professionals en de stad gaat de gemeente aan de slag om meer kennis over rechtsextremisme te krijgen. Verder wil de gemeente meer vaardigheden krijgen om signalen van rechtsextremisme te herkennen en mensen weerbaarder te maken, zodat ze niet meegaan in rechtsextremistische gedachten die worden geuit in bijvoorbeeld hun vriendenkring.

De gemeenteraad van Delft bespreekt in september de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek.