‘Op naar hergebruiken of recyclen’

Als we elk jaar 1 miljoen bomen planten en er 2 miljoen kappen, zijn ooit alle bomen op. Om dat te voorkomen, is het nodig om ‘circulair’ met grondstoffen om te gaan – grondstoffen duurzamer inzetten en hergebruiken zonder schadelijke uitstoot voor het milieu. De gemeente wil daarom uiterlijk in 2050 komen tot een circulaire economie: een economie waarin verspilling wordt belast en verduurzaming beloond. ‘Het belooft een grote maatschappelijke verandering – voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, voor alle Delftenaren.’ Wie daarover wil meedenken, is welkom.

“Stofzuiger kapot? Een nieuwe kopen is goedkoper dan de stofzuiger laten maken. In een circulaire economie is dat precies andersom: de stofzuiger gaat langer mee en is makkelijk en goedkoop te repareren. En na de levensduur worden de materialen gerecycled of hergebruikt.” Michiel Visser, adviseur circulaire economie van de gemeente schetst het verschil tussen een ‘vervangeconomie’ en een circulaire economie.

8½ procent

Leuk voorbeeld, maar de gemeente gaat toch niet over de kwaliteit van de stofzuigers? “Dat klopt – en de gemeente gaat ook niet over de circulaire economie. Want dat is iets wat we met ons allen kunnen, móeten realiseren. En als je om je heen kijkt, zie je dat er in Delft al gebouwd wordt aan een circulaire economie. Door I Change, dat voedselverspilling tegengaat. Met wormenhotels die afval omzetten in compost. In het onlangs geopende Student Hotel, dat een circulaire inrichting heeft. In het Repair Café – waar je je stofzuiger kunt laten repareren. De eerste stappen zijn gezet, maar we hebben nog een lange weg te gaan, we zijn nog maar 8½ procent circulair. In een circulaire economie bijvoorbeeld bestaat er niet meer zoiets als afval, omdat 100 procent wordt hergebruikt of gerecycled – afvalbakken worden recyclebakken. En dat inzamelen kost geen geld, maar levert geld op in een circulaire economie. Nu is dat nog niet het geval; we hergebruiken of recyclen momenteel slechts 8½ procent van ons afval.”

Circulair Schieoevers

Ook de gemeente wil werk maken van de circulaire economie. Ze heeft daarvoor gekeken waar ze wél over gaat, waar ze wél invloed op kan uitoefenen. Visser: “Zo kan de gemeente wel circulaire eisen stellen aan de eigen inkoop bijvoorbeeld. En ook bij bouwprojecten, als er op gemeentegrond wordt gebouwd of als de bouwer een vergunning nodig heeft. En omdat er de komende jaren 15.000 woningen moeten worden gebouwd, én de bouwsector een grootverbruiker is als het gaat om grondstoffen, hebben circulaire uitgangspunten een flinke impact. Eén van de  uitgangspunten op het gebied van circulair bouwen in Schieoevers Noord is bijvoorbeeld dat bestaande gebouwen, onderdelen of materialen waar mogelijk moeten worden hergebruikt. Die zie je straks ook terug in het gebied. (zie artist impression, red.)”

Samen

De gemeente wil niet alleen in de bouwsector werken aan een circulaire economie, maar ook in de sectoren biomassa & voedsel, kunststoffen, maakindustrie en consumptiegoederen. “Daar gaan we als gemeente veel minder over, en daarom is ieders hulp en medewerking welkom. Want we zullen het samen moeten doen, waarbij de gemeente stimuleert, verbindt en steunt. Dit jaar willen we komen tot een uitvoeringsplan voor de circulaire economie. Wie wil meedenken over deze enorme maatschappelijke verandering – voor bedrijven, voor maatschappelijke organisaties, voor iedereen, en vooral voor je kinderen en kleinkinderen – nodig ik uit te reageren!”

 

De visienota Op weg naar een circulair Delft in 2050 is vorige week naar de gemeenteraad verstuurd. Ideeën om te komen tot een circulaire economie? Laat het de gemeente weten! De gemeente neemt dan contact met u op.

Uw mening
Uw mening