Op zoek naar extra opvangplekken

De gemeente Delft houdt er rekening mee dat er mogelijk 90 extra opvangplekken in Delft moeten komen voor Oekraïnese vluchtelingen. Het Rijk vraagt namelijk aan alle gemeenten in Nederland meer te doen voor de opvang van deze vluchtelingen. Dat blijkt uit een brief van het college van B&W aan de raad.

Marcushof

Ook vanuit de particuliere opvang komt steeds meer vraag of de gemeente de opvang kan overnemen. Het college heeft daarom de intentie om het voormalige verzorgingshuis Marcushof geschikt te maken als extra opvanglocatie. Het neemt hierover binnenkort een besluit. Het college onderzoekt daarnaast nog een aantal mogelijke andere locaties.

154 vluchtelingen

Delft vangt op dit moment 154 vluchtelingen uit de Oekraïne op. Het werkelijke aantal vluchtelingen in Delft ligt hoger. Dat komt omdat zij zich niet allemaal melden bij de gemeente voor onderdak. Sommigen verblijven bijvoorbeeld bij familie, vrienden of kennissen. Er zijn 110 vluchtelingen die particulier onderdak hebben gevonden. Ze staan ingeschreven bij de gemeente.  

Langdurige opvangplekken

125 Oekraïense vluchtelingen zitten nu in langdurige opvangplekken. 29 mensen zitten nog op tijdelijke plekken. Het gaat om plekken als de camping, het Campanile Hotel, maar ook de Pauwmolen en wisselwoningen van Vestia. Deze maand komt de Surinamestraat 1 beschikbaar voor 20 personen en een woning van Ipse de Bruggen. Ook komen er nog 4 kamers in Stefanna. Daarmee kunnen alle vluchtelingen die op dit moment in gemeentelijke opvanglocaties zitten, naar langduriger beschikbare locaties.

Spreekuur en ontmoeting

Delft voor Elkaar (DvE) verzorgt inmiddels een wekelijkse nieuwsbrief voor Oekraïense vluchtelingen. DvE is op maandag aanwezig in Wijkcentrum Delft Noord met een spreekuur en om elkaar te ontmoeten. Met de kerken van Delft zijn afspraken gemaakt over de bijdragen die zij kunnen leveren.

Werk

De applicatie Hallo Werk wordt opengesteld voor vluchtelingen uit Oekraïne. Werkzoekenden kunnen zich in de app presenteren. Werkgevers die personeel zoeken kunnen gebruikmaken van de app. Op dit moment hebben 15 Oekraïense vluchtelingen zich via deze app aangemeld voor werk.

Onderwijs

Inmiddels zitten er 39 Oekraïense leerlingen in het voortgezet onderwijs, in de internationale schakelklas (ISK). De kinderen komen niet alleen uit Delft, maar ook uit Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland. Daarnaast zitten ruim 40 leerlingen op verschillende basisscholen in Delft. Deze week start een cursus Taal op Eigen Kracht voor volwassenen. Bij Delft voor Elkaar is men gestart met conversatiecursussen.

Uw mening
Uw mening