Overlastdossier doorgeschoven

De commissie Economie, Financiën en Bestuur vergaderde op donderdag 8 april. Op de agenda stonden onder meer de maandelijkse bespreking van de lokale situatie rondom corona en de overlast door studenten in de Wippolder. De commissie had zo veel vragen over dit onderwerp dat het is doorgeschoven naar de de vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen.

Cultuur

Vertegenwoordigers van de Cultuurtafel Delft overhandigden voor aanvang van de vergadering een kunstwerk aan de commissievoorzitter Ineke van Geenen. Dit samenwerkingsverband van Delftse culturele instellingen en organisaties is kritisch op de gemeente vanwege de bezuinigingen op de culturele sector, boven op de gevolgen van de coronacrisis. Ze vrezen voor onherstelbare schade. Het kunstwerk laat zien dat wat wordt afgebroken, niet meer terugkomt.

Een uitgebreid verslag van deze commissievergadering kunt u lezen op de website van de Delftse gemeenteraad.

 

Uw mening
Uw mening