Raad akkoord met betaald parkeren TU

In de vergadering op donderdag 30 september heeft de gemeenteraad onder meer ingestemd met het voorstel Vaststelling onttrekkingsbesluiten TU Delft. De universiteit kan nu op de campus 2509 parkeerplaatsen aan de openbaarheid onttrekken, zodat er op zes locaties op het universiteitsterrein door de TU betaald parkeren ingevoerd kan worden.

Bijzonder

Burgemeester Marja van Bijsterveldt had deze raadsvergadering bij de opening als bijzonder bestempeld.  Na anderhalf jaar digitaal vergaderen, kwamen alle fracties en het college donderdagavond voor het eerst weer samen in de raadszaal.

Andere onderwerpen

Op de agenda stonden verder:

  • Voorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Rotterdamseweg 13C
  • Motie Herdenking overledenen corona
  • Motie Brandgevaar door aanleg zonnepanelen op nieuwbouwhuizen

Uitgebreide terrassen

De actuele motie Door met uitgebreide terrassen van STIP, VVD, Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft stond ook op de raadsagenda, maar het onderwerp van die motie wordt volgende week betrokken bij de bespreking van het coronabeleid in de commissie Economie, Financiën en Bestuur. De bespreking van het voorstel Cultuurkader Delft 2021-2030 is verschoven naar een volgende raadsvergadering.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van de vergadering op de website van de gemeenteraad