Raad akkoord met ‘Willem van Oranje’

De gemeenteraad is met een ruime meerderheid akkoord gegaan om voor de musical Willem van Oranje 630.000 euro uit te geven. Met dat geld kan de grond voor een tijdelijk theater aan de Heertjeslaan bouwrijp worden gemaakt.

Terugverdienen

De raad stemde ook in met de afspraak dat de gemeentelijke kosten van 213.000 euro in vijf jaar worden terugverdiend via de jaarlijkse huur. Het was echter geen eenstemmig besluit van de raad. Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft vroegen het college via een motie om een half jaar te wachten met het besluit om geld beschikbaar te stellen voor de musical. Beide fracties wezen op de coronapandemie en de mogelijke langdurige gevolgen. Dat tegengeluid werd alleen gesteund door Onafhankelijk Delft. De overige fracties verwierpen de motie.

Delflandplein

Alle partijen waren het er donderdag over eens dat er iets moet verbeteren aan de verkeersveiligheid op het Delflandplein. De vraag was hoe snel dat moet gebeuren. Wethouder Martina Huijsmans verwacht op korte termijn de resultaten van een onderzoek naar de effecten van verschillende maatregelen op de rotonde. De wethouder zei dat ze in het begin van het eerste kwartaal 2021 een voorstel heeft. Ze stelde de oppositie enigszins gerust; een deel van de gevraagde snelle maatregelen wordt al uitgevoerd. Zo is het groen flink gesnoeid en wordt er gekeken naar de belijning en de borden.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering.

Uw mening
Uw mening