Raad met moties en amendementen

Op donderdag 9 maart vergaderde de gemeenteraad. Op de agenda stonden onder meer:

  • Veiligheidsplan 2023-2026 ‘Samen veilig in Delft’
  • Strategische Agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2023- 2026
  • Bestemmingsplan hoek Abtswoudseweg/Zuideinde
  • Stand van zaken rond de aanpak tegen eenzaamheid 
  • Verkoop van stukjes gemeentegrond
  • Inclusieagenda
  • Huisvestingsverordening 2023.

Wilt u meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze avond op de website van de gemeenteraad.