Raad opent nieuw vergaderseizoen

De commissie Economie, Financiën en Bestuur opent het nieuwe vergaderseizoen op donderdag 2 september om 19.30 uur met haar reguliere commissievergadering. Op de agenda staat onder meer het maandelijks overleg over de stand van zaken rondom de coronamaatregelen.

Toerisme in Delft

Daarnaast overlegt de commissie over de voorstellen Nota Participatie in Delft 2022, Verordening participatie en uitdaagrecht Delft en Cultuurkader Delft 2021-2030. De commissie buigt zich deze avond verder onder meer over de Visie toerisme Delft 2030 en op de antwoorden van het college op vragen van D66 en Onafhankelijk Delft over het meekijken met burgers op sociale media.

Grotius en Spinoza

Diezelfde avond  houdt de commissie Sociaal Domein en Wonen een beeldvormende bijeenkomst over de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen het Grotius en de Spinoza scholengroep. Deze bijeenkomst is alleen voor raads- en commissieleden.

Raadszaal

De commissievergaderingen worden weer gehouden in de raadszaal. De versoepelde coronamaatregelen staan een beperkt aantal insprekers toe. Als u wilt inspreken, kunt u zich op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl. De publieke tribune blijft gesloten. Belangstellenden kunnen de vergadering rechtstreeks via de webcast bekijken.

Meer informatie vindt u op de website van de Delftse gemeenteraad.